Cách kích hoạt Windows 10 bằng Product Key của Win 7 hoặc 8.1

0
FOSSBYTES TECH SIMPLIFIED LOGO

Bản cập nhật Windows 10 Threshold 2, Microsoft đã thực hiện điều mà mọi người yêu cầu ngay từ ngày đầu tiên – họ đã thực hiện lời hứa thay đổi quy trình kích hoạt Windows 10 và cho phép bạn sử dụng khóa sản phẩm Windows 7 hoặc 8.1 để kích hoạt trực tiếp sau khi cài đặt sạch.

Trước đó với ưu đãi nâng cấp Windows 10 miễn phí, người dùng Windows 7 và 8.1 cần nâng cấp hệ thống của họ lên Windows 10. Giờ đây, Microsoft đã quyết định công nhận bất kỳ khóa kích hoạt Windows hợp lệ nào và làm cho Windows 10 của bạn trở nên hợp pháp.

Thay đổi này đã làm cho việc lấy một bản sao Windows 10 miễn phí trở nên rất dễ dàng. Các bài kiểm tra trên các bản dựng Insider gần đây cho thấy rằng bạn có thể sử dụng bất kỳ khóa Windows 7 hoặc 8.1 nào không sử dụng để kích hoạt bản sao Windows 10 của mình.

Cách kích hoạt Windows 10 bằng Khóa sản phẩm Windows 7 hoặc 8.1?

  1. Trong khi cài đặt bản dựng Windows 10, bạn cần bỏ qua phần cần nhập khóa Windows 10.
  2. Làm theo bước 1, bản sao Windows 10 của bạn sẽ được cài đặt dưới dạng bản sao đánh giá và bạn sẽ được phép nhập khóa Windows 7 hoặc 8.1 để kích hoạt.
  3. Bây giờ hãy làm theo con đường này: Settings > Update & security > Activation and selecting Change Product Key
  4. Tại đây, nhập khóa sản phẩm bạn lấy được từ PC chạy Windows 7 hoặc 8.1.
  5. Làm điều này, mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch và bản sao Windows 10 của bạn sẽ được kích hoạt hoàn toàn.

Lưu ý rằng tùy chọn này đã được giới thiệu trong bản dựng trước Windows 10 bản dựng 10565 với bản cập nhật Threshold 2. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng bản dựng mới nhất của Windows 10.

Cần thêm trợ giúp về Windows 10? Đọc Hướng dẫn Windows 10 từ Affizon.

This post is also available in:
Spanish German Tiếng Việt Indonesian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *