Cách kết nối với mạng WiFi Ad Hoc trong Windows 8.1

0

Có Windows 8.1 và sau đó kết nối với mạng không dây, đôi khi nó có một số vấn đề. Tôi sử dụng Ubuntu hầu hết thời gian, nhưng tôi có một người bạn sử dụng Windows và gần đây đã nâng cấp lên Windows 8.1. Vì vậy, ngày hôm trước, chúng tôi đang thực hiện một số dự án và anh ấy cần kết nối với Internet. Vì vậy, tôi đã tạo mạng WiFi Ad Hoc trên Ubuntu của mình, nhưng anh ấy không thể định vị mạng trên PC của mình. Sau đó, chúng tôi biết về vấn đề, vì vậy chúng tôi tìm kiếm giải pháp.

Tôi đã nghĩ về việc viết về nó vì nó có thể là một vấn đề đối với rất nhiều người. Vì vậy, đây là giải pháp có thể giúp bạn:

Bước 1:

Trước hết, hãy mở Command Prompt của bạn (Mở menu Start và sau đó tìm kiếm ‘cmd’).

open-cmd

Bước 2:

Bây giờ để xem tất cả các mạng trong phạm vi, bao gồm cả Ad Hoc, hãy chạy lệnh này trong lệnh shell:

netsh wlan show networks

hiển thị mạng

Đây là mạng Ad-hoc mà tôi sắp kết nối là ‘ssh’.

Bước 3:

Bây giờ đến phần thiết lập để thiết lập mạng. Điều này phải được thực hiện một lần cho mỗi mạng.

  • Đi tới “Network and Sharing Center
  • Nhấp vào “Set up a new connection or networkkết nối mới
  • Nhấp đúp vào “Manually connect to a wireless networkkết nối thủ công
  • Nhập SSID của mạng Ad Hoc WiFi (như được hiển thị trong “netsh wlan show network“) vào trường “Network name” (ở đây là ‘ssh’).
  • Định cấu hình cài đặt bảo mật cho phù hợp.

manual-configuration

  • Bỏ chọn “Start this connection automatically” (quan trọng)
  • Nhấp vào “Next”, sau đó nhấp vào “Close”

Bước 4:

Chạy lệnh sau:

netsh wlan set profileparameter Connectiontype = ibss

Thay thế với SSID của mạng mà bạn đang kết nối (Đây là ‘ssh’).

set-profile-parameter

Bước 5:

Sau khi thiết lập mạng, hãy chạy lệnh này bất cứ khi nào bạn muốn kết nối:

netsh wlan connect <ssid>

Thay thế với SSID của mạng mà bạn đang kết nối (Đây là “ssh”).

connect-to-network

Di chuột qua biểu tượng WiFi trên khay hệ thống sẽ hiển thị tên của mạng mà bạn hiện đang kết nối, ngay cả khi đó là mạng WiFi Ad Hoc (bộ chọn mạng sẽ không hiển thị nếu đó là mạng đặc biệt). Tên cũng hiển thị trong cửa sổ “Network and Sharing Center”.

Bây giờ, nếu bạn muốn ngắt kết nối khỏi mạng, bạn có thể:

  • Kết nối với một mạng khác,
  • Tắt WiFi hoặc
  • Chạy lệnh sau:

netsh wlan disconnect

ngắt kết nối-từ-mạng

Để xóa cấu hình mạng Ad-hoc khỏi Windows, hãy chạy lệnh sau:

netsh wlan delete profile <ssid>

Thay thế với SSID mạng mà bạn muốn xóa (ở đây là “ssh”)

delete-network

Tìm bài này hữu ích không bạn? Đối mặt với một số vấn đề trong việc tạo mạng WiFi Ad Hoc? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

Nguồn: https://taichinhplus.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *