Cách đổi địa chỉ IP trên Windows 10: Hướng dẫn chi tiết

0
FOSSBYTES TECH SIMPLIFIED LOGO

địa chỉ ip windows 10

Khi làm việc trong một môi trường lớn hơn, chúng tôi thường được yêu cầu thay đổi địa chỉ IP của mình. Để thay đổi địa chỉ IP trong Windows 10, chúng tôi đã đưa ra một hướng dẫn trực quan với các bước thực sự đơn giản và dễ dàng. Làm theo hướng dẫn Windows 10 này và thay đổi địa chỉ IP trong Windows 10. Hãy cho bạn biết chi tiết về nó.

Đôi khi, nhu cầu thay đổi địa chỉ IP, chúng tôi cần thay đổi địa chỉ IP trong Windows 10. Điều này chủ yếu xảy ra khi chúng tôi là một phần của một tổ chức lớn như trường đại học hoặc công ty và bất kỳ thay đổi nào trong chính sách IP có thể muốn chúng tôi thay đổi địa chỉ IP của máy của chúng tôi.

Vì vậy, đây là các bước về cách thay đổi địa chỉ IP trong Windows 10:

Cách thay đổi địa chỉ IP trong Windows 10

Trên thanh tác vụ của máy tính, nhấp chuột phải vào biểu tượng internet và nhấp vào “Open Network and Sharing Center ”

Mở mạng và trung tâm chia sẻ

Trong Network and Sharing center, hãy nhấp vào connections

Trung tâm mạng và chia sẻ Windows 10

Cửa sổ Wireless Network Connection Status mới sẽ mở ra. Bấm vào properties.

Trạng thái kết nối mạng

Cửa sổ bật lên trạng thái kết nối mạng sẽ mở ra. Bấm vào Internet Protocol Version 4 (TCP/IP v4) nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ IPv4 của máy tính.

Trạng thái kết nối mạng IPv4

Bây giờ hãy điền địa chỉ IP cần thiết và nhấn OK.

Thay đổi địa chỉ IP trong Windows 10

Và đây là cách bạn thay đổi địa chỉ IP trong Windows 10. Đôi khi, cùng với địa chỉ IP, bạn còn được quản trị viên mạng của bạn cung cấp Mặt nạ mạng con, Cổng mặc định và địa chỉ Máy chủ DNS. Bạn có thể sử dụng các địa chỉ đó để điền các chi tiết cần thiết.

Xem thêm: Cách thiết lập VPN trong Windows 10: Hướng dẫn cơ bản

This post is also available in:
Spanish German Tiếng Việt Indonesian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *